Det här erbjuder vi

Hos oss får du ett viktigt jobb, trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och försäkringar och vill vi erbjuda dig mer!

Våra förmåner

Hem- och distansarbete

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som möjliggör lyckade anställningar. Hem- och distansarbete erbjuder vi i den mån vi ser att det är genomförbart. Möjligheten till distansarbete ska bidra till att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens.

Flexibel arbetstid för tjänstemän

För anställda som omfattas av så kallad kontorsarbetstid; chefer, tjänstemän samt kontorspersonal vid äldreboenden och skolor, tillämpas flexibel arbetstid. Detta innebär en möjlighet att justera längden på arbetsdagarna några timmar i slutet eller i början av arbetsdagen samt jobba in eventuella klämdagar om verksamheten så tillåter.

Flexibel arbetstid för vård och omsorg

I kommunen erbjuds du som medarbetare inom vård- och omsorg en flexibel arbetstid. Den ger dig möjlighet att i viss mån påverka din arbetstid om det fungerar i verksamheten. Detta hanteras i önskeschema i timecare planering. För vidare information kan du prata med din chef för att se vilka möjligheter du har.

Övernattningslägenhet i Hammarstrand

I Hammarstrand erbjuder vi medarbetare två övernattningsrum med gemensamt toalett/badrum och kök till ett förmånsenligt pris.

Uppvaktning

Vi vill uppmärksamma och fira de anställda som har arbetat lojalt och engagerat i många år. Detta gör vi genom att erbjuda dig som arbetat hos oss i 25 år en fin middag och en gåva. För de anställda som slutar sin anställning efter att ha arbetat minst 10 år i kommunen tackas med en avskedsgåva.

Vi vill att du är trygg

Försäkringar

Genom vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser är alla anställda försäkrade i sitt arbete via AFA försäkringar, detta oavsett anställningsform, medlem eller inte medlem i någon facklig organisation.

Pensioner

Ragunda kommun betalar in pengar till din tjänstepension under hela din anställningstid. Skulle du vara frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet så fortsätter Ragunda kommun ändå att betala till din tjänstepension. En viktig förändring som genomfördes i början av år 2023 är att Ragunda kommun betalar in mer pengar till din tjänstepension, vilket kommer att ha stor betydelse för din slutliga pension.

Det finns även möjlighet att växla lön till mer pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag.

Förmånliga semestervillkor

Med kollektivavtalet AB erbjuder vi dig som är 39 år eller yngre 25 betalda semesterdagar under ett år. När du fyllt 40 år får du 31 semesterdagar och vid fyllda 50 år får du ytterligare en dag till, alltså 32 betalda semesterdagar.

Semesterdagsväxling

För dig som jobbar inom Visions eller SSRs avtalsområde erbjuds du möjligheten att önska semesterväxling, byta semesterlönen mot fler lediga dagar. Detta genom det lokala kollektivavtalet mellan parterna.

Bidrag om du blir hemma

Genom vårt kommunala kollektivavtal ger vi dig några extra procent i lön vid sjukdom eller föräldraledighet.

Om du skulle bli sjuk får du 10 procent av det som motsvaras av lönebortfallet från dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden.

Vi erbjuder dessutom 10 procent av lönebortfallet vid föräldraledighet. Detta får du om du haft en sammanhängande anställning på minst 180 kalenderdagar innan du går på föräldraledigheten.

Bidrag vid studier

Du som medarbetare kan söka om bidrag vid heltidsstudier inom yrken eller områden där arbetsgivaren har rekryteringssvårigheter och särskild behörighet eller legitimation krävs.

Studier som inte bedrivs i anställningen kallas för fritidsstudier. Om Arbetsgivaren bedömer studien vara till nytta för verksamheten kan du få bidrag till det också.

Vi tycker att det är viktigt att du mår bra

Friskvård

Vi erbjuder dig möjligheten att få friskvårdspengar på 1500 kr alternativt friskvårdstimme med som högst 40 timmar om året. Om arbetet så tillåter kan du i samråd med din chef välja förmån. Vad du får använda ditt bidrag till styrs av Skatteverkets regler om friskvårdsbidrag.

Företagshälsovård

Företagshälsovården Feelgood har som fokus att stötta dig med åtgärder kopplat till arbetsplatsen och arbetsförmågan. I samråd med din chef hjälps ni åt att ge dig det stöd du behöver. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Rökfri arbetstid

Du och dina arbetskamrater är den viktigaste resursen på varje arbetsplats. Ragunda Kommun ser stora hälsovinster i att medarbetare inte utsätts för tobaksrök. Vi vill minimera risken för att någon ofrivillig utsätts för detta och därför har vi en riktlinje om en rökfri arbetstid. Vi hjälper även dig som vill att sluta röka eller snusa. Kontakta din chef för mer information.

Rörelse på arbetsplatsen

För dig som sitter vid en dator mer än en timme per dag har rörelseprogrammet Pausit installerat på datorn. Pausit fungerar som en påminnelse för dig som sitter på ett kontor att röra på dig och ger då förslag på rörelser du kan göra. Programmet kan ställas in hur ofta du vill bli påmind. Detta i syfte att ge dig bättre förutsättningar att klara arbetet både fysiskt och psykiskt.

Bildskärms- och terminalglasögon

Alla medarbetare som normalt arbetar vid bildskärm, mer än en timme per dag erbjuds synundersökning. Behöver du bildskärms- eller skyddsglasögon bekostar arbetsgivaren det.

Hälsoundersökning

För personal inom VA och nattarbetare sker hälsoundersökningen löpande enligt lag.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.