Kommunövergripande projekt

 • 14 45 87 - vägar till egenförsörjning

  Projekt "14 45 87 Vägar till egenförsörjning" handlar om att fortsätta utveckla arbetet med att stödja individer utanför arbetslivet.

 • Business Region Mid Sweden

  Etableringsfrämjande projekt drivs av Region JH samt länets kommuner. Projektet har mynnat ut i ”Business Region Mid Sweden”.

 • Ecostreams for life

  I EU-projektet Ecostreams for LIFE ska flottledsrensade vattendrag i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten återställas till ett mer ursprungligt skick.

 • En attraktiv region

  Projektet En attraktiv region handlar om att etablera ett samordnat arbete kring att visa näringslivets och offentlighetens kompetensbehov, samt att öka antalet innevånare i Jämtland Härjedalen. I arbetet ingår också att skapa en gemensam process för att ta emot, välkomna, och integrera nyinflyttade i länet.

 • Ett hållbart fastighetsbestånd

  Genom beviljat statsbidrag för att uppnå ekonomi i balans ska kommunen effektivisera arbetet för ett hållbart fastighetsbestånd.

 • Framtida skolstruktur

  Ragunda kommun har genomfört en utredning av de kommunala grundskolorna med fokus på Hammarstrand och Bispgården för att ta fram förslag på hur framtidens skolstruktur kan formas. På den här sidan kan du ta del av utredningen och hur arbetet går vidare.

 • Förenkla - helt enkelt

  Ragunda kommun deltar i projektet Förenkla - helt enkelt, för att förbättra dialogen med våra företag.

 • Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

  Ragunda kommun har blivit beviljade statsbidrag för att utveckla arbetssätt, arbetsmetoder eller/och insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer.

 • Kompetenskompassen

  Länk till Handelskammaren Mittsveriges hemsida om Kompetenskompassen.

 • Näringslivsutveckling

  Regeringen har beviljat ett fortsatt statsbidrag till 39 kommuner. Tillväxtverket har fått i uppdrag att utbetala statsbidraget till dessa gles- och landsbygdskommuner med geografiska och demografiska utmaningar.