Business Region Mid Sweden

Etableringsfrämjande projekt drivs av Region JH samt länets kommuner. Projektet har mynnat ut i ”Business Region Mid Sweden”.

Region Jämtland Härjedalen är koordinator för projektet Jämtland Härjedalen – A Business Region on the MoveLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syfte med projektet är att driva företagsetableringar till Jämtland Härjedalen och expansion i befintlig näring. Ett attraktivt företagsklimat där nya företag etablerar sig och befintliga företag expanderar är ett mål för tillväxtarbetet och i ett sådant arbete är samverkan mellan privata näringslivet, kommunerna och regionen avgörande för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en tillväxt i flera arbetstillfällen och nya företag i Jämtland Härjedalen.

Business Region MidSweden │ JÄMTLAND & HÄRJEDALEN Länk till annan webbplats.

Syftet med projektet är att samla kommunerna och utveckla arbetet med etableringsbefrämjande insatser samt skapa fler etableringar till länets kommuner.

Projektet har två målgrupper - första målgruppen är länets kommuner den andra målgruppen är potentiella investerare, organisationer och/eller privata personer

Har du frågor om projektet? Kontakta utvecklingsenheten!

Mail: naringsliv@ragunda.se

Telefon: 0696-68 20 00

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan