Näringslivsutveckling

Regeringen har beviljat ett fortsatt statsbidrag till 39 kommuner. Tillväxtverket har fått i uppdrag att utbetala statsbidraget till dessa gles- och landsbygdskommuner med geografiska och demografiska utmaningar.

Statsbidraget ska bidra till att stärka de berörda kommunernas arbete med att stödja näringsliv och företagsklimat i respektive kommun under åren 2022 - 2024.

Arbetet i Ragunda kommun ska leda till att näringslivet i kommunen stärks för att indirekt trygga och stärka välfärden, folkhälsan och den ekonomiska tillväxten. Under perioden skall förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras, det ska vara lätt att starta upp, etablera och driva företag i vår kommun, vi ska ha korta kontaktvägar och vi ska arbeta för att skapa och bibehålla ett gynnsamt företagsklimat.

Vi har ansökt om dessa pengar främst för att förstärka det arbete vi redan idag gör med och mot det lokala näringslivet, bland annat i form av att förstärka den kommunala organisationen och arbeta med dess

värdegrund, bemötande och samverkan, ökad synlighet och stärkt service till företagare liksom för stärkt marknadsföring och till att kunna växla upp pengar i större projekt.

Logotyp med texten: Med finansiering från Tillväxtverket.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan