Samverkanscirkeln i Ragunda

Samverkanscirkeln i Ragunda är ett projekt som finansieras av Samordningsförbundet i Jämtland. Projektet handlar om att stödja individer 16-64 år med nedsatt funktions- och arbetsförmåga som har kontakt med flera olika samhällsaktörer.

Projektgruppen

I projektet ingår Ragunda kommuns socialtjänst (IFO) och Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI) tillsammans med primärvården vid Region Jämtland-Härjedalen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa olika aktörer samverkar för att dels lära av varandra, dels jobba för att gemensamt planera för hur en viss individ ska kunna stödjas på bästa sätt. Handläggare från de olika aktörerna träffas regelbundet varje månad.

För vem?

Om du är, eller skulle ha behov av att vara inskriven hos minst två av dessa aktörer kan du bli aktuell för Samverkanscirkeln. Självklart pratar en handläggare igenom detta med dig innan hen pratar vidare med någon av de andra aktörerna. Du får också lämna samtycke och kan återta detta när du vill.

Vad vi kan erbjuda dig som deltar?

Stöd, coachning och aktiviteter för att förbättra möjligheterna att nå ditt mål.

I projektet jobbar en särskild coach, en samcoach. Coachen jobbar med att stödja utifrån en planering och målsättning som tas fram gemensamt mellan dig, coachen och handläggare från berörda aktörer.

Aktiviteter kan vara:

  • Coachande samtal
  • Stöd i kontakten med dina myndigheter
  • Stöd ut i arbetsträning eller praktik
  • Besök hos studie- och yrkesvägledare
  • Friskvårdsinriktade insatser

Vi förväntar oss att du som deltar:

Är motiverad och vill förändra din livssituation och att du deltar aktivt i din rehabilitering.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner för projektet nås via e-post till:ami@ragunda.se

Nationellt projekt mot våld

Ragundas insats Samverkanscirkeln är en av samordningsförbundens insatser i landet som också ingår som pilotprojekt i en satsning gällande våld i nära relationer, via NNS - nationella nätverket för samordningsförbund.

Som pilotprojekt innebär detta att Samverkanscirkelns handläggare kontinuerligt ställer frågor om våld till projektets deltagare och samlar in statistik gällande förekomst av våld, nu och tidigare. Självklart stöttar Samverkanscirkelns personal även den individ som uppger att hen är eller varit våldsutsatt och vill ha hjälp och stöd kring detta.

Mer information om det nationella arbetet som Samverkanscirkeln utgår från, finns via länken nedan: Samordningsförbundens nationella arbete Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.