Information gällande moduler för Järåskolan

Artikeln publicerades 2 maj 2023

Kommunstyrelsen fattade beslut om modullösning för årskurs F-3 Järåskolan vid KS den 12 april.

Årskurs 4 och 5 planeras till Anders-Olof skolan i Hammarstrand. Detta planeras gälla från höstterminen 2023.

I tillägg till detta ska alternativa lokaler för 4 och 5 åringar i Bispgården utredas.

Har du frågor angående ärendet? Kontakta Lennart Raswill, lennart.raswill@politiker.ragunda.se