Nya riktvärden för enskilda dricksvattenbrunnar

Artikeln publicerades 27 juni 2024

Nya riktvärden från och med 1 juli 2024.

Livsmedelsverket inför, från och med 1 juli 2024, ett riktvärde för PFAS samt sänker riktvärdena för arsenik, bly och kadmium för dricksvatten som kommer från enskilda brunnar. Riktvärdet säger att dricksvattnet inte bör innehålla mer än 4 nanogram per liter av de fyra vanligaste PFAS-ämnena.

Riktvärden för enskilda brunnar för privat bruk är inte juridiskt bindande som det är för kommunala vattentäkter eller kommersiella/offentliga dricksvattenanläggningar. Riktvärdena ska hjälpa hushåll med enskild dricksvattenbrunn att avgöra kvaliteten på det egna dricksvattnet.

Livsmedelsverket rekommenderar att vatten från enskilda dricksvattenbrunnar för privat bruk provtas minst vart tredje år och om det finns små barn i hushållet, minst en gång per år.

Mer information om riktvärden samt skötsel och provtagning av enskild brunn finner du på Livsmedelsverkets hemsida.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.