Digital anslagstavla

Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

Här anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Anslaget ska finns på den digitala anslagstavlan i tre veckor. Här anslås även kallelse till kommunfullmäktige.

Inom tre veckor efter att anslaget publicerats har du möjlighet att överklaga beslut. Kommunen tar bort anslagen efter att anslagstiden har gått ut.

Aktuella anslag

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.