Anslag/Tillkännagivande Kommunfullmäktige sammanträder 2024-04-11 kl 15:00 på Hotell Älggårdsberget

Artikeln publicerades 4 april 2024

Tillkännagivande för kommunfullmäktiges möte den 11 april 2024 klockan 15:00 på Hotell Älggårdsberget. Allmänhetens frågestund kommer att hållas. Allmänheten kommer då också ges tillfälle att ställa frågor om Ragunda kommuns årsredovisning.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-04-11

Anslaget publiceras

2024-04-04

Anslaget avpubliceras

2024-05-04

Kallelse inklusive handlingar

Kommunfullmäktige | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Ragunda kommuns årsredovisning

Årsredovisning (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Allmänhetens frågestund

Frågor som ej hör till de på dagordningen aktuella ärendena ska lämnas skriftligt till presidiets kansli tre dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Frågor som hör till de på dagordningen aktuella ärendena kan ställas direkt på mötet.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut