Anslag/Tillkännagivande Kommunfullmäktige sammanträder 2024-06-13, 17:00 på Krokvågs skola

Artikeln publicerades 5 juni 2024

Tillkännagivande för kommunfullmäktiges möte den 13 juni 2024 klockan 17:00 på Krokvågs skola, Krokvåg 236. Allmänhetens frågestund kommer att hållas.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Anslaget publiceras

2024-06-05

Anslaget avpubliceras

2024-07-06

Kallelse

Kallelse inklusive handlingar Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens förslag till budget

Kommunstyrelsens förslag till budget 2025 inkl flerårsplan för 2026 och 2027 Länk till annan webbplats.

Allmänhetens frågestund

Frågor som ej hör till de på dagordningen aktuella ärendena ska lämnas skriftligt till presidiets kansli tre dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Frågor som hör till de på dagordningen aktuella ärendena kan ställas direkt på mötet.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut