Justerat protokoll, Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 27 maj 2024

Artikeln publicerades 29 maj 2024

Anslag för justerat protokoll från Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds sammanträde den 21 maj 2024

Organ

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund

Sammanträdesdatum

2024-05-27

Paragrafer

§§13-20

Anslaget publiceras

2024-05-29

Anslaget avpubliceras

2024-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Förbundskansliet Östersund

Protokollet

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 2024-05-27 (gymnasieforbund.se) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut