Justerat protokoll, kommunfullmäktige 13 juni 2024

Artikeln publicerades 27 juni 2024

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2024

Organ

Kommunfullmäktige.

Sammanträdesdatum

2024-06-13.

Paragrafer

§ 47-71.

Anslaget publiceras

2024-06-27.

Anslaget avpubliceras

2024-07-19.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret.

Protokollet

Kommunfullmäktige | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut