Justerat protokoll, kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformer, 16 maj 2024

Artikeln publicerades 31 maj 2024

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformer sammanträde den 16 maj 2024

Organ

Kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformer

Sammanträdesdatum

2024-05-16

Paragrafer

§§1 - 6

Anslaget publiceras

2024-05-31

Anslaget avpubliceras

2024-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet

Länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut