Justerat protokoll, kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformer 2024-06-24

Artikeln publicerades 27 juni 2024

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformers sammanträde den 24 juni 2024

Organ

Kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformer.

Sammanträdesdatum

2024-06-24.

Paragrafer

§ 7-8.

Anslaget publiceras

2024-06-27.

Anslaget avpubliceras

2024-07-19.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut