Justerat protokoll, Kommunstyrelsen 21 maj 2024

Artikeln publicerades 28 maj 2024

Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 21 maj 2024

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-05-21

Paragrafer

§§64 - 100

Anslaget publiceras

2024-05-28

Anslaget avpubliceras

2024-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet

Kommunstyrelsen | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut