Justerat protokoll, sociala utskottet 5 juni 2024

Artikeln publicerades 5 juni 2024

Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets sammanträde den 5 juni 2024

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2024-06-05

Paragrafer

§ 32

Anslaget publiceras

2024-06-05

Anslaget avpubliceras

2024-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut