Justerat protokoll, Valnämnden 9 juni 2024

Artikeln publicerades 9 juni 2024

Anslag för justerat protokoll från valnämndens sammanträde den 9 juni 2024

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-09

Paragrafer

§§24-26

Anslaget publiceras

2024-06-09

Anslaget avpubliceras

2024-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet Länk till annan webbplats.

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut