Protokoll, extra kommunfullmäktige 16 maj 2023

Artikeln publicerades 17 maj 2023

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2023

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer

§§35-38

Anslaget publiceras

2023-05-17

Anslaget avpubliceras

2023-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet

Extra Kommunfullmäktige | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut