Protokoll, gemensam nämnd för upphandlingssamverkans sammanträde 8 maj 2023

Artikeln publicerades 12 maj 2023

Anslag för justerat protokoll från gemensam nämnd för upphandlingssamverkans sammanträde den 8 maj 2023

Organ

Gemensam nämn för upphandlingssamverkan

Sammanträdesdatum

2023-05-08

Paragrafer

§§ 7-14

Anslaget publiceras

2023-05-12

Anslaget avpubliceras

2023-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkanslitet i Östersund

Protokollet

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2023-05-08, protokoll Pdf, 753.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut