Protokoll, kommunfullmäktige 9 november 2023

Artikeln publicerades 17 november 2023

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 2023-11-09

Organ

Kommunfullmäktige.

Sammanträdesdatum

2023-11-09.

Paragrafer

§§ 74-95.

Anslaget publiceras

2023-11-17.

Anslaget avpubliceras

2023-12-11.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret.

Protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut