Protokoll, kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformer 12 maj 2023

Artikeln publicerades 16 maj 2023

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformers sammanträde den 12 maj 2023

Organ

Kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformer

Sammanträdesdatum

2023-05-12

Paragrafer

§§ 9-12

Anslaget publiceras

2023-05-16

Anslaget avpubliceras

2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet


Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut