Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott, 9 maj 2023

Artikeln publicerades 12 maj 2023

Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 maj 2023

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-09

Paragrafer

§§46-55

Anslaget publiceras

2023-05-12

Anslaget avpubliceras

2023-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur du överklagar beslut:

Överklaga beslut