Ledamöter

Ragunda kommun styrs genom en direktvald politiska församling, så kallad kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott.

På den här sidan hittar du vilka politiker som finns representerade i de olika politiska organen.

Kommunfullmäktiges ledamöter

 • Birgitta Orrebo, AFR, ordförande
 • Lennart Raswill, C, vice ordförande
 • Jonas Andersson, S, andre vice ordförande
 • Maud Herkules, M
 • Erik Pettersson, M
 • Anton Hammar, S
 • - , S
 • Lena Holmgren, S
 • Roger Östlund, S
 • Annika Nilsson, S
 • Gunilla Olsson , S
 • Ellen Eriksson, S
 • Anders Frimert, S
 • Julia Aune Larsson, S
 • Mikael Westin, C
 • Annika Lindström, C
 • Lennart Raswill, C
 • Anne Östlin, C
 • Margareta Nordling, C
 • Jonte Fischer, V
 • Stefan Nilsson, KD
 • Pehr Häggkvist, SD
 • Janne Salander, SD
 • Kai Ahola, SD
 • Elisabeth Björklund, AFR

Ersättare

 • Harriet Andersson, C
 • Moa Lindström, -

 • Karl-Erik Lundin, KD
 • Eva Lundin, KD
 • Andreas Jakobsson, S
 • Johan Palmquist, S
 • Helén Grankvist, S
 • Kjell Grafström, S
 • Brittinger Håkansson, S
 • Catarina Raswill Antan, V
 • Mats Rafstedt, V
 • Göran Hansson, SD
 • Sonja Nordbakk, SD
 • Susanne Söderström, AFR
 • Kajsa Bernhold, AFR

Kommunfullmäktiges valberedning

 • Margareta Nordling, C, ordförande
 • Maud Herkules, M, vice ordförande
 • Anton Hammar, S, andre vice ordförande
 • Ellen Eriksson, S
 • Roger Östlund, S

Ersättare

 • Karl-Erik Lundin, KD
 • Lennart Raswill, C
 • Kajsa Bernhold, AFR
 • Annika Nilsson, S
 • -

Bygg- och miljönämnden

 • Margareta Nordling, C, ordförande
 • Johan Palmquist, S, vice ordförande
 • Samuel Westin, C
 • Annika Nilsson, S
 • Catarina Raswill Antán, V

Ersättare

 • Anne Östlin, C
 • Erik Pettersson, M
 • Janne Salander, SD
 • Anna-Lena Holmgren, S
 • Bob M Jonsson, S

Revisionen

 • Håkan Lindström, borgerlig opolitisk, ordförande
 • Helena Hautala, -, vice ordförande
 • Elisabeth Enroth, S
 • Jim Salomonsson, S
 • Ewa Ocklind, AFR

Valnämnden

 • Karl-Erik Lundin, KD, ordförande
 • Anna-Lena Holmgren, S, vice ordförande
 • Annika Näsström, C
 • Rebecca Sinclair, AFR
 • Ingela Adebåge Frimert, S

Ersättare

 • Catarina Raswill Antán, V
 • Mattias Ellingsson, S
 • Aurelia Jensen, M
 • Karina Mårell, KD
 • Margareta Nordling, C

Krisledningsnämden

 • Anton Hammar, S, ordförande
 • Maud Herkules, M, vice ordförande
 • Miakel Westin, C,
 • Lena Holmgren, S
 • Blerim Verri, C

Ersättare

 • Harriet Andersson, C
 • Elisabeth Björklund, AFR
 • Ellen Eriksson, S
 • Roger Östlund, S
 • Gudrun Wikén, S

Ledamöter i kommunfullmäktigeberedningen för demokrati och politikens arbetsformer

 • Birgitta Orrebo, AFR
 • Mikael Westin, C
 • Jonas Andersson, S
 • Karl-Erik Lundin, KD
 • Lennart Raswill, C
 • Susanne Söderström, AFR
 • Anton Hammar, S
 • Jonte Fischer, V
 • Pehr Häggkvist, SD
 • Maud Herkules, M

Kommunstyrelsen

 • Anton Hammar, S, ordförande
 • Maud Herkules, M, vice ordförande
 • Mikael Westin, C, andre vice ordförande
 • Harriet Andersson, C
 • Blerim Verri, C
 • Elisabeth Björklund, AFR
 • Ellen Eriksson, S
 • Roger Östlund, S
 • Lena Holmgren, S
 • Andreas Jakobsson, S
 • Pehr Häggkvist, SD

Ersättare

 • Karl-Erik Lundin, KD
 • Kajsa Bernhold, AFR
 • Rebecca Sinclair, AFR
 • Jonas Löfgren, C
 • Kerstin Örbo, C

 • Kjell Grafström, S
 • Brittinger Bergqvist, S
 • Mattias Ellingsson, S
 • Jonte Fisher, V
 • Kai Ahola, SD

Barn- och utbildningsutskottet

 • Elisabeth Björklund, AFR, ordförande
 • Roger Östlund, S, vice ordförande
 • Lena Holmgren, S, andre vice ordförande

Ersättare

 • -
 • Harriet Andersson, C
 • Seppo Valli, S

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Anton Hammar, S, ordförande
 • Maud Herkules, M, vice ordförande
 • Mikael Westin, C, andre vice ordförande
 • Andreas Jakobsson, S
 • Lena Holmgren, S

Ersättare

 • Karl Erik Lundin, KD
 • Kajsa Bernhold, AFR
 • Blerim Verri, C

Sociala utskottet

 • Karl-Erik Lundin, KD, ordförande
 • Kajsa Bernhold, AFR, vice ordförande
 • Ellen Eriksson, S, andre vice ordförande

Ersättare

 • Elisabeth Björklund, AFR
 • Kjell Grafström, S
 • Jonte Fischer, V

Tillgänglighetsrådet

 • Karl-Erik Lundin, KD, ordförande
 • Kajsa Bernhold, AFR, vice ordförande
 • Ellen Eriksson, S, andre vice ordförande

Ersättare

 • Harriet Andersson, C
 • Elisabeth Björklund, AFR
 • Lena Holmgren, S

Gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet

Ragunda kommun ingår från och med den 1 januari 2023 i en gemensam nämnd angående överförmyndarverksamhet tillsammans med Krokom, Åre och Östersund.

Ledamot under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 är

 • Rebecca Sinclair, AFR
 • Ersättare: Annika Nilsson, S

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

 • Anton Hammar, S
 • Ersättare: -

Gemensamma nämnden för sammanhållen upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

 • Karl-Erik Lundin, C
 • Ersättare: Lena Holmgren, S

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

 • Maud Herkules, M
 • Ersättare: Lena Holmgren, S

Kontaktuppgifter

Samtliga förtroendevalda nås per e-mail enligt modellen fornamn.efternamn@politiker.ragunda.se.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.