Revisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument i Sverige med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Verksamheten är viktigast

I det privata näringslivet är ofta vinsten målet med verksamheten medan det inom den kommunala världen oftast är verksamheten som är målet. Detta gör att revisionen ofta har en annan karaktär inom den kommunala sektorn. Den kommunala revisionen innehåller oftast ett betydande inslag av så kallad förvaltningsrevision. Med det menas utvärdering av verksamhetens effektivitet, hur verksamheten styrs och om den följs upp på ett tillfredsställande sätt.

Redovisningsrevision

Den kommunala revisionen utvärderar också om verksamheten redovisas på ett rättvisande sätt och om det finns en tillfredsställande kontroll och säkerhet i förvaltningen av medlen (redovisningsrevision).

Sakkunniga stöder de förtroendevalda revisorerna

Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga. I Ragunda kommun biträds de förtroendevalda revisorerna av KPMG.

Redovisningsrapporter

Här hittar du revisionsrapporter från fyra år bak i tiden. Letar du efter något annat så kontakta Kundcenter.

Revisionsrapport 2022

Granskning av lärarnas arbetsmiljö, 2022-01-28 Pdf, 439.3 kB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 Pdf, 581.1 kB.

Revisionsrapport 2021

Uppföljning av granskningar under 2019, 2022-12-01 Pdf, 344.5 kB.

Granskning av upphandling, 2022-10-28 Pdf, 363.3 kB.

Granskning av hemtjänsten, 2022-06-10 Pdf, 381.9 kB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 Pdf, 409.2 kB.

Revisionsrapport 2020

Uppföljning av tidigare granskningar gjorda under 2018 Pdf, 90 kB.

Översiktlig granskning av delårsbokslutet 2020-08-31 Pdf, 410.7 kB.

Uppföljande av tidigare granskningar gjorda under 2017 Pdf, 5.2 MB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 Pdf, 967 kB.

Revisionsrapport 2019

Granskning av värdegrund och bemötande i äldreomsorgen Pdf, 792.9 kB.

Rapport - Översiktlig granskning av lönerutiner Pdf, 170.8 kB.

Rapport - Översiktlig granskning av delårsbokslut 2019-08-31 Pdf, 445.2 kB.

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 Pdf, 560.1 kB.

Granskning av kompetensplan och sjukskrivningar Pdf, 333.5 kB.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.