Om RetAB

RetAB producerar, levererar och säljer fjärrvärme till kunder inom Ragunda kommun. Fjärrvärmenät finns i Hammarstrand och Stugun.

Ragunda Energi & Teknik AB (RetAB) bildades den 1 april 2009. Den 16 januari 2009 förvärvade Ragunda kommun värmeanläggningarna i kommunen från Vattenfall.

Produktionsanläggningar

I verksamheten ingår sju produktionsanläggningar.

  • Hammarverket
  • Björkhammar
  • Stuguverket
  • Bergegården
  • Järåskolan
  • Torget Bispgården
  • BTS Bispgården

Kontakta oss

info@retab.net

Kent Andersson, Driftchef 070-535 75 00

Anders Frimert, Vd RetAB

070-288 88 00

Organisationsnummer RetAB

556775-5920

Styrelse

Anders Frimert (S), ordförande

Karl-Axel Andersson (C), vice ordförande

Ledamöter

Stefan Nilsson (KD)

Johan Palmquist (S)

Lena Holmgren (S)

Kjell Grafström (S)

Pehr Häggkvist (SD)

Ersättare

Jan-Erik Westman (AFR)

Karl-Erik Lundin (KD)

Janne Salander (SD)

Jonte Fischer (V)

Seppo Valli (S)

Ombud vid RetABs bolagsstämma

Maud Herkules (M)

Anton Hammar (S), ersättande ombud

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.