Taxor och avgifter

Här hittar du våra priser och avgifter för fjärrvärme.

Vad kostar fjärrvärme för enfamiljsvillor?

  • Anslutning: 59 000 SEK
  • Rörlig avgift: 0,80876 SEK/kWh
  • Årsavgift: 4 000 SEK

I anslutningspriset ingår värmeväxlare och urkoppling av befintlig anläggning.

Priserna gäller för närvarande och inkluderar mervärdesskatt. Vid grävning mer än 20 meter lämnas separat pris.

Jämförelsepriser fjärrvärme

Tabellen nedan visar exempel på fjärrvärmekostnader för småhus.

Tabellerna redovisar kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav (EIFS 2009:3).

Årlig förbrukning kWh

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 000

16 135

4 000

12 135

20 000

20 175

4 000

16 175

30 000

28 263

4 000

24 263


Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.