Så arbetar vi med...

 • Agenda 2030

  Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

 • ANDTS

  Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa.

 • Folkhälsa

  En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt, samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

 • Nationella minoriteter

  Om du tillhör en av Sveriges fem nationella minoriteter har du stärkta rättigheter i din kontakt med kommunen och andra myndigheter.

 • Statistik, fakta och öppna data

  Här hittar du statistik och siffror för kommunen så som folkmängd, valresultat, sysselsättning och öppna data.