Nationella minoriteter

Om du tillhör en av Sveriges fem nationella minoriteter har du stärkta rättigheter i din kontakt med kommunen och andra myndigheter.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft ger samtliga nationella minoriteter utökade rättigheter till bland annat information och inflytande. Barns och ungas möjligheter till inflytande ska främjas särskilt. Kommuner och regioner är också skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats.

Fem nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter med sina respektive minoritetsspråk, vilket inkluderar alla olika varieteter av språken:

  • samer och samiska (samer är även ett urfolk)
  • sverigefinnar och finska
  • tornedalingar och meänkieli
  • romer och romani chib
  • judar och jiddisch

Minoritetslagen gäller i hela Sverige och det innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Alla förvaltningsmyndigheter ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.

Även om förvaltningsmyndigheten inte ingår i ett förvaltningsområde för minoritetsspråk så gäller minoritetslagen.

På hemsidan Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk minoritet.se  kan du läsa mer om kraven som ställs på alla förvaltningsmyndigheter. Där finns också vanliga frågor och svar som bland annat tar upp den reviderade lagen och frågor om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.