Artikeln publicerades 2 maj 2023

Ragunda kommun kommer att återställa markområden där vi grävt för till exempel vatten och avlopp. Arbetet kommer att påbörjas så snart förhållandena tillåter. Just nu planeras arbetet att ske under juni månad.