Kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina pågår. Nationella myndigheter ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen. Kommunen kopplas in om det sker något som förväntas påverka oss. Vi följer utvecklingen noga.

Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget i Europa även om det inte finns något akut hot mot Sverige. Här kan du få lite tips och länkar om hur du kan hantera din oro men också hur du bör agera för att inte sprida vidare ogrundade rykten. Här hittar du också viktiga länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns en samlad information och länkar från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro.

Säkerhetsläget - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Många barn känner oro och här hittar du information för barn: Lilla Krisinfo Länk till annan webbplats.

Migrationsverket

På Migrationsverkets hemsida finns information till dig som kommer till Sverige från Ukraina.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Для осіб, що прибули з України (ukrainska) Länk till annan webbplats.Для лиц, прибывших из Украины (ryska) Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen - Söker du jobb och är från Ukraina?/ Ви прибули з України та шукаєте роботу?

På Arbetsförmedlingens hemsida finns information om vad som gäller om du söker arbete i Sverige.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Ви переїхали до Швеції через вторгнення Росії до України? Ось інформація для тих, хто шукає роботу в Швеції. Ми постійно оновлюємо цю сторінку:  

Ви прибули з України та шукаєте роботу? - Arbetsförmedlningen Länk till annan webbplats.

Att anställa en person från Ukraina

Vill du anställa en person som kommit till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? På arbetsförmedlingens hemsida hittar du information om vad som gäller.

Att anställa en person från Ukraina - Arbetsförmedlningen Länk till annan webbplats.

Källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Källkritik - krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Klarar du dig vid en kris?

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme.Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Brosch­yren är samhälls­infor­mation från Myndigheten för sam­hällsskydd och beredskap, MSB.Förbered dig för kris - MSB Länk till annan webbplats.Broschyr: Om krisen eller kriget kommer - MSB Länk till annan webbplats.

Varnings och informationssystem i Sverige

Sveriges utomhusvarningssystem, Viktigt Meddelande, populärt kallad ”Hesa Fredrik”, är en del av det så kallade befolkningsskyddet och kan snabbt nå en stor del av befolkningen.

Varnings och informationssystem i Sverige - MSB Länk till annan webbplats.

Bra att veta om skyddsrum - MSB Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.