Trygghet och Brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar med trygghet på många olika sätt - både enskilt och tillsammans med andra aktörer i samhället. Många av de brott som sker går att förebygga.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en nationell, brottsförebyggande metod där boende i samarbete med Polisen hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde.

Grannsamverkan är ett sätt att bli medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten, framförallt genom att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Förutom detta är ett viktigt mål att bygga sociala nätverka och öka engagemanget i ett område.

Hur börjar vi grannsamverka?

Ta först kontakt med grannarna i hyreshuset/på gatan/i vägföreningen/byföreningen och enas om att ni vill grannsamverka. 10-15 hushåll är lagom men beror på hur grannskapet ser ut. Detta kan ske genom att kalla till möte eller genom att lägga information i grannarnas postlådor där de ombes ta kontakt med dig ifall intresse finns.

Utse därefter ett kontaktombud och kontakta Polisen på följande adress för anmälan och beställning av material och skyltar: grannsamverkan.jamtland@polisen.se

Kontaktombudet får både inledningsvis och fortlöpande utbildning från polisen. Ombudet får också information per e-post om brottsstatistik och om vad som är på gång; bilar att vara lite vaksam kring eller påminnelser inför sommarperioden då bostaden ofta lämnas tom.

Ombudet är den som via sms sprider information från polisen vidare till sina grannar och som omvänt är den som i första hand kontaktar polisen när något misstänkt upptäcks.

Hjärtstartare

Det finns hjärtstartare på flera platser i Ragunda kommun. Via Sveriges nationella hjärtstartarregister kan du söka efter din närmaste hjärtstartare.

Hjärtstartarregistret (hjartstartarregistret.se) Länk till annan webbplats.

Alla som har en hjärtstartare kan gratis registrera det i nationella hjärtstartarregistret. Ju fler hjärtstartare som finns registrerade där desto större är chansen att rädda liv.

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en apparat som används för att behandla ett plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm, och avgör om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt. De är enkla att använda och lämpar sig mycket bra för personer utan sjukvårdsutbildning. Inbyggda säkerhetsfunktioner gör att du inte kan avge en stöt om det inte är nödvändigt.

Folkhälsa och Brottsförebyggande råd (BRÅ)

I Ragunda leds det förebyggande ANDT-arbetet (ANDT= alkohol, narkotika, doping och tobak) av vårt lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) där bland annat polis, hälsocentral, individ- och familjeomsorgen, skolan, säkerhetssamordnaren, folkhälsoutvecklaren och politiker sitter med.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.