Bokstart

Alla barn som föds i Ragunda kommun erbjuds en träff med bibliotekets personal för att få information om hur roligt, bra och viktigt det är att komma igång med högläsning i tidig ålder samt en bokgåva! Träffen kan ske hemma eller på ett bibliotek. Erbjudandet delas ut av BVC.

Bokstart i Ragunda

Bokstart var ett treårigt projekt (2016-2019) som riktade sig till småbarnsföräldrar och deras barn. Projektet initierades och finansierades av Kulturrådet.

Personal från biblioteken åkte ut och gjorde hembesök i familjen vid två tillfällen för att berätta om språkutveckling, läsning för små barn samt att överlämnade et bokpaket med särskilt utvalda böcker.

Visionen var att erbjuda alla som är födda från 1 mars 2016 till 30 juni 2018 att få besök eller besöka närmsta bibliotek för information och bokgåva.

Efter projektet

Projekttiden tog slut 28/2 2019 och allt är inrapporterat till Kulturrådet. Projektet har resulterat i en bok "Man får nästan svindel: Bokstart Jämtland Härjedalen & Västernorrland". Boken släpptes i september och finns på alla bibliotek i Ragunda kommun och även i övriga regionen.

Uppdaterad