Om projektet "Digital Hjälp"

Folkbiblioteken ska, enligt Bibliotekslagen, verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Digitalt lärande blir alltmer viktigt och biblioteken ska vara en självklar plats att ta del av detta. Vi har nu projektpengar från Kulturrådet, via något som heter “Stärkta Bibliotek” för att jobba med detta i Ragunda, vi har döpt vårt projekt till Digital hjälp

Att en samhällstjänst eller något annat är digitalt innebär kort och gott att den kan utföras på internet. År 2019 har 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet.

Att använda digitala verktyg, som dator och internet, är ett sätt att öka bl a äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även välbefinnandet.


Vi vill nu jobba för stärka den digitala kompetensen i Ragunda och har en projektanställd som kommer jobba med dessa frågor fram till juni 2020. Det kommer ske både på biblioteken och via uppsökande verksamhet. Det kommer vara på en grundläggande nivå med allt ifrån hur man använder en mobil eller surfplatta till hur man förnyar sitt recept på nätet eller gör sina bankärenden.

Digitalisering

Tack vare digitaliseringen har den offentliga förvaltningen idag stora möjligheter att skapa effektivitetsvinster och därmed spara pengar för skattebetalarna, att skapa stora miljövinster i form av minskad pappersförbrukning och att ge ökad service för medborgarna genom ökad tillgänglighet, snabbare processer etcetera.

 

För grupper med lägre utbildning, lägre inkomster samt de äldsta kan det finnas en längre startsträcka och högre trösklar för att ta till sig de nya möjligheterna som digitaliseringen innebär. De kanske inte ser hur dessa tjänster underlättar för just dem, och denna del av befolkningen riskerar då att hamna i ett digitalt utanförskap.

 

Ett begränsat socialt nätverk kan också öka risken att hamna i digitalt utanförskap. För den som exempelvis är ensamstående och inte har familj i närheten kan det vara svårare att få hjälp med det digitala. Det är många olika faktorer som ligger bakom att man inte använder internet. Det kan handla om ekonomiska förutsättningar, kunskap, funktionsvariationer och bristande intresse*.

 

*(källa “Svenskarna och Internet 2019 , en undersökning av Internetstiftelsen)

Uppdaterad