Projekt "Stärkta bibliotek"

Biblioteken i hela landet har fått möjligheten att söka bidrag från staten via Kulturrådet för att stärka biblioteksverksamheten. I Ragunda har vi sökt från alla tre utlysningar och fått möjlighet att starta olika projekt.

Projektet "Digital hjälp"

Läs mer om projektet här>>

Kontaktperson: Maria Elf på 073-803 88 85 eller via mail maria.elf@ragunda.se.


 


Uppdaterad