Logotyp: Tidsglimtar.

PROJEKTET

Vad omger dig?

Hur påverkas du av platsen du bor på?

Vilka historier bär du inom dig?

“Tidsglimtar” är ett projekt initierat av biblioteken i Ragunda kommun. Det är en plattform för personliga berättelser i skissboksformat och en plats för tankar och känslor att ta form, i bild och/eller text. Här kanske en mormors anteckningar möter en avlägsen släktings nyfikna blick eller en hel arbetsplats gör sig hörd genom dagboksanteckningar. Kanske blir några böcker fyllda med sagor från en lågstadieklass och andra fyllda med bilder från olika köksfönster.

Genom skissböckerna vill projektet lyfta in den föränderliga tiden i arkiven och skapa ett nytt slags bibliotek av konstnärer och författare som berättar utifrån sin egen horisont. Gammal som ung, skapande som nybörjare, författande som nyfiken. Alla är välkomna att delta utifrån sin egen förmåga, tid och lust.

VAD: Projektet delar ut skissböcker till den som vill delta. Skissboken rymmer 14 uppslag av vitt papper och är stor som ett A5-papper.

TEKNIK: Du bestämmer själv vad du vill fylla boken med. Blyertskisser, poesi, akvarellmålningar, inklistrade foton, dagboksanteckningar i form av minnen är några exempel. Det centrala är att du vill berätta någonting, oavsett vad det är och i vilken form.

VEM: Alla boende i Ragunda kommun är välkomna att delta oavsett ålder

SKISSBOKEN: Skriv ditt namn på insidan av bokens pärm och skriv/rita ingenting i rutan på baksidan (den kommer att klistras över med en streckkod). Boken lämnas in senast juni 2021 till något av Ragundas bibliotek. Där kommer varje uppslag att scannas in, tillgängliggöras digitalt och finnas för fysiskt utlån för den som är nyfiken på att se just din skissbok.

SOCIALA MEDIER: Du får gärna dela arbetet med din skissbok på sociala medier under #Tidsglimtar.

AVTAL: Det är frivilligt att lämna in sin skissbok till biblioteken. Men för att boken ska kunna tillgängliggöras digitalt och för utlån kommer du som vill lämna in din bok få skriva på ett avtal. I avtalet står det att du ger biblioteken användarrätt av din bok för användning inom projektet och i bibliotekens verksamhet.