Lokalt aktivitetsstöd

Ändamål

Stimulera föreningar till ökad organiserad och kontinuerlig gruppverksamhet bland barn och
ungdom.


Föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar kan få aktivitetsstöd. Bidraget kan
utgå både från kommunen och från den riksorganisation som föreningen tillhör.

Det kommunala stödet baserar sig i stort på kriterierna för det statliga stödet, men är generösare på två viktiga punkter;

 • Aktivitetsstödet utgår även till verksamhet som inte tillhör något idrottsförbund.
 • Aktivitetsstödet utgår till deltagare upp till 20 år.


I övrigt gäller samma kriterier.

Villkor

 • Deltagarna ska vara medlemmar i föreningen och hemmahörande i kommunen.
 • Minst fem deltagare och en ledare per sammankomst.
 • Aktiviteten skall pågå minst 60 minuter. Verksamheten kan bedrivas individuellt eller i grupp, men ska inledas och avslutas med en gemensam, ledarledd samling.
 • Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare och längd.
 • Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
 • Gällande tävlingsarrangemang får den egna föreningens medlemmar tas upp.
 • Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt.
 • Varje aktivitet får bara rapporteras av en huvudman. Studiecirklar rapporteras normalt av
  studieförbunden inom ramen för deras särskilda anslag.


Ansökan om bidraget görs i efterhand två gånger per år, senast den 15 februari och 15 augusti.
De föreningar som söker det statliga stödet kan kopiera sidorna från IdrottOnline, annars är det
kommunens egen blankett som ska användas.


Bidrag

Utgår efter kommunfullmäktige för året beslutade medel att fördela, samt efter antalet inkomna ansökningar. Sista ansökningsdag är 15 augusti samt 15 februari.

Relaterade länkar

Dokument

Uppdaterad