Samtalsförmedlande tjänster

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster. Läs mer om dem här.

Kontakta oss via Texttelefoni.se

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Den samtalsförmedlande tjänsten möjliggör för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även hörselskadade som gärna pratar själva och hörande som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. En förmedlare med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

För dig som skriver din dialog

  • texttelefon@texttelefoni.se
  • Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via texttelefoni.se Länk till annan webbplats.
  • Du kan också använda mobilappen ”Texttelefoni.se” som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

För dig som vill ringa upp någon som skriver sin dialog

Telefon: 020-600 650

För dig som vill ringa upp från texttelefon

Telefon: 020-600 600

Kontakta oss via Bildtelefoni.net

Bildtelefoni.net har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri. Bildtelefoni.net förmedlar samtal med svenskt teckenspråk och svenskt tal. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

Mer information finns på: Välkommen till Bildtelefoni.net - Bildtelefoni.net Länk till annan webbplats.

För dig som använder teckenspråk i dialogen

För dig som vill ringa upp någon som använder teckenspråk i dialogen

Telefon: 020-28 00 20

Kontakta oss via Teletal

Teletal gör det möjligt för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

Teletal

Telefon: 020-22 11 44

  • Det är samma nummer för alla som vill ringa via Teletal.
  • Teletal har öppet vardagar klockan 7:30 – 20:00 och helger klockan 12:00 – 16:00.
  • Tjänsten är kostnadsfri.

Mer information hittar du på www.teletal.se Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.