2020-09-07 17.02

Kommun och politik

Protokoll, kommunstyrelsen, 3 september

Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2020

Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-03

Paragrafer

110-143

Anslaget publiceras

2020-09-07

Anslaget avpubliceras

2020-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad 2020-09-07 av Magnus Ahnfelt