Bygga, bo och miljö

Aktförvaring

Ansökan enligt Miljöbalken, Storbrännkullen

 

Sökande: Storen Vind AB, Gamla Brogatan 26, 111 20 Stockholm

Ansökan: Storen Vind AB har lämnat in en ansökan om förlängd igångsättningstid hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Ansökan gäller igångsättningstid senast 31 december 2025. Storen Vind AB bedriver vindkraftpark på Storbrännkullen i Ragunda och Sollefteå kommuner.

Aktförvaringsdatum: 2021-06-28 - 2021-08-23

 

Diarienummer:

BOM- 2021.687

Anslaget publiceras

2021-06-29

Anslaget avpubliceras

2021-06-23

Förvaringsplats för aktförvaringen

Bygg- och miljökontoret Ragunda kommun

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen