Bygga, bo och miljö

Protokoll Bygg- och miljönämnden

24 juni 2021

Anslag för justerat protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 24 juni 2021

 

Bygg- och mljönämnden

 

Sammanträdesdatum

24 juni 2021

Paragrafer

§ 48 - § 64

Anslaget publiceras

2021-06-30

Anslaget avpubliceras

2021-07-30

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen