Kommun och politik

Protokoll, sociala utskottet, 20 juli

Anslag för justerat protokollet från sociala utskottets möte den 20 juli 2021

Anslag/Bevis

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2021-07-20

Paragrafer

74

Anslaget publiceras

2021-07-20

Anslaget avpubliceras

2021-08-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen