Bygga, bo och miljö

Protokoll Bygg- och miljönämnden

2 september 2021

Anslag för justerat protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2 september 2021

Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-02

Paragrafer

§ 65 - § 76

Anslaget publiceras

2021-09-13

Anslaget avpubliceras

2021-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret, Ragunda kommun

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen