Kommun och politik

Protokoll, kommunstyrelsen 7 september 2021

Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsen den 7 september 2021

Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-07

Paragrafer

§§133-164

Anslaget publiceras

2021-09-14

Anslaget avpubliceras

2021-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen