Kommun och politik

Protokoll, samhällsbyggnadsutskottet 14 september

Anslag för justerat protokoll från samhällsbyggnadsutskottets möte den 14 september 2021

Anslag/Bevis

Organ

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-09-07

Paragrafer

§§39-46

Anslaget publiceras

2021-09-14

Anslaget avpubliceras

2021-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen