Bygga, bo och miljö

Aktförvaring

Täktverksamhet Höglunda 2:38

Aktförvaring av beslut enligt miljöbalken

Bygg- och miljönämnden

SCA Skog AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till förlängd igångsättningstid för täktverksamhet. Beslutet fattades den 21 september 2021 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Täkten kommer att ligga på fastigheten Höglunda 2:38.

Beslutsdatum

2021-09-21

Diarienummer BMN Ragunda

2021.586-7

Anslaget publiceras

2021-09-23

Anslaget avpubliceras

2021-10-27

Förvaringsplats för beslutet

Bygg- och miljökontoret Ragunda

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen