Kommun och politik

Protokoll, kommunfullmäktige 30 september 2021

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2021

Anslag/Bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-09-30

Paragrafer

§§69-91

Anslaget publiceras

2021-10-06

Anslaget avpubliceras

2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen