Kommun och politik

Protokoll. Överförmyndarnämnden 7 oktober

Anslag för justerat protokoll från överförmyndarnämndens möte den 7 oktober 2021

Anslag/Bevis

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Paragrafer

§§5-9

Anslaget publiceras

2021-10-07

Anslaget avpubliceras

2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen