Kommun och politik

Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 5 oktober

Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 5 oktober 2021

Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Brödtext

Paragrafer

§§116-137

Anslaget publiceras

2021-10-12

Anslaget avpubliceras

2021-11-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen