Bygga, bo och miljö

Aktförvaring av beslut enligt miljöbalken

Sökande: Storen Vind AB Gamla Brogatan26, 111 20 Stockholm

Anslag/Bevis

Beslut: Storen Vind AB har fått förlängd igångsättningstid till den 31 december 2023 för tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftparken på Storbrännkullen. Beslutet fattades den 12 november 2021 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Vindkraftparken kommer ligga på fastigheterna Ragunda-Fullsjön 1:74, 1:75, 1:62 och Sollefteå Västvattnet 1:51, 1:54 i Ragunda och Sollefteå kommuner.

Organ

Bygg- och miljönämnden

Beslutsdatum

2021-11-12

Diarieummer

2018.995-23

Anslaget publiceras

2021-11-17

Anslaget avpubliceras

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen