Kommun och politik

Protokoll, Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 12 november 2021

Anslag för justerat protokoll från Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds sammanträde den 12 november 2021

Anslag/Bevis

Organ

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund

Sammanträdesdatum

2021-11-12

Paragrafer

§ 31

Anslaget publiceras

2021-11-19

Anslaget avpubliceras

2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Förbundskansliet Östersund

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen